Copa Transpirenaica 2015

Primera edició, agost de 2015 a Tarragona.