EL QUIDDITCH

El quidditch és un esport físic, de contacte i inclusiu. Té característiques de diferents esports: per una banda del rugbi i l’handbol, per una altra banda del joc de matar i per una altre del joc del mocador. Aquestes tres dinàmiques diferents es barregen per donar vida a aquest esport tant particular. També és inclusiu no només perquè és un esport mixt, sinó també perquè dona l’oportunitat d’autodefinir el seu gènere a les persones que el juguen. D’aquesta manera creiem aportar el nostre gra de sorra per evitar la segregació per sexes a l’esport i promoure la visibilitat de les persones transsexuals i d’altres membres del col·lectiu LGBTI+. 

JUGADORS/ES

Hi ha quatre posicions de joc participant en tres dinàmiques de joc diferents. Les posicions són determinades pel color de la cinta que un/a porta al front.

Caça

El/la caçador/a porta una cinta blanca i n’hi ha tres per equip al camp. 

Juntament amb el/la guardià/ana, tenen l’objectiu de marcar gols passant la quàfel a través dels cèrcols de l’adversari, evitant que l’adversari faci el mateix a través dels seus.

Guàrdia

El/la guardià/ana porta una cinta verda i només n’hi ha un/a per equip al camp.

S’encarrega generalment de protegir els cèrcols i de dirigir el joc de l’equip. És la última línia de defensa ja que té immunitat al colpeig dins la seva àrea i pot aturar gols passant les mans a través dels cèrcols. 

Colpeig

El/la colpejador/a porta una cinta negra i n’hi ha dos/dues per equip al camp.

El seu objectiu és generalment deixar fora de joc a membres de l’equip adversari amb les blàdgers per tal de dificultar el seu joc.

Cerca

El/la cercador/a porta una cinta groga i només n’hi ha un/a per equip al camp.

Entra al camp després del/la portador/a d’esnitx i el seu objectiu es atrapar l’esnitx alhora que evita que el/la cercador/a adversari/ària faci el mateix.

PILOTES

Quàfel

És una pilota de volei que s’utilitza per marcar gols fent-la passar a través d’un cèrcol. Només caçadors/es i guardians/es poden agafar-la, tot i que un/a colpejador/a pot desviar-la llençant-li una blàdger. Hi ha una en joc i marcar gol amb ella són 10 punts.

AssociacióQuidditchCatalunya_Esport_PilotesQ
AssociacióQuidditchCatalunya_Esport_PilotesB

Blàdgers

Són pilotes del joc de matar utilitzades per deixar fora de joc a membres de l’equip adversari. Només colpejadors/es poden agafar-les. Generalment sempre que una blàdger de l’equip adversari toqui a algú, aquest/a ha de desmuntar i tornar als seus cèrcols. Caçadors/es i guardians/es poden aturar-la sostenent una quàfel. N’hi ha tres en joc alhora.

Esnitx

L’esnitx és una pilota que el/la portador/a d’esnitx porta penjant dels pantalons. Aquest/a portador/a és una persona que s’encarrega de dificultar que l’esnitx sigui atrapada i sempre va acompanyada d’un/a àrbitre/a d’esnitx, el/la qual determina si la captura és bona i vigila que no es cometi cap infracció en el joc d’esnitx. El/la portador/a d’esnitx pot molestar a cercadors/es dificultant els seus moviments. N’hi ha una en joc i capturar-la són 30 punts i suposa el final del partit.

AssociacióQuidditchCatalunya_Esport_PilotesS

CAMP

El terreny de joc sol ser de gespa, sense desnivells i prou gran com per marcar el següent rectangle dividit en dos parts, el qual marca la forma del camp sota el Reglament de l’IQA 2018-20:

camp

Cèrcols

AssociacióQuidditchCatalunya_Esport_CampAros

Hi ha tres cèrcols a cada línia de gol a on cada equip intenta marcar. Cada un d’ells està situat a diferent altura i marcar a través de qualsevol d’ells són 10 punts.

Àrea de guàrdia

AssociacióQuidditchCatalunya_Esport_CampKZ

Al voltant dels cèrcols es situa l’àrea de guàrdia, a on no es pot colpejar al/la guardià/ana ni placar-lo/a quan té la quàfel.

 

Àrea de substitució

AssociacióQuidditchCatalunya_Esport_CampPA

A un costat del camp sempre trobarem l’àrea de substitució a on els equips poden enviar jugadors/es dins el camp quan en surten d’altres.

 

Línia de mig camp

AssociacióQuidditchCatalunya_Esport_CampMC

A la línia de mig camp es situen les pilotes (quàfel al centre i blàdgers als costats) abans de començar cada partit. Al cridar “Amunt!” els equips corren cap a les pilotes.

 

JOC

Cada equip te tres caçadors/es, dos/dues colpejadors/es i un/a guardià/ana en joc en tot moment. Un minut després de l’alliberament de l’esnitx, entra el/la cercador/a de cada equip. 

Puntuació

L’objectiu principal és aconseguir la major puntuació possible, superant a l’adversari. Cada cèrcol atorga 10 punts quan es passa la quàfel a través, mentre que l’esnitx atorga 30 punts a l’equip que la captura i posa punt i final al partit.

AssociacióQuidditchCatalunya_Esport_JocPunts

En cas d’un empat amb la captura d’esnitx, el partit continua amb un temps extra de temps limitat. En cas d’un segon empat, el partit acabarà amb un breu segon temps extra.

Substitució

Els equips poden fer el nombre de canvis que vulguin entre jugadors/es dins i fora del camp sempre que respectin el nombre de jugadors/es de cada posició i la regla del màxim de gènere.

AssociacióQuidditchCatalunya_Esport_JocCanvis

Interacció entre posicions

Els equips poden dur a terme diferents tàctiques de joc per arribar a marcar un gol. El joc de quàfel i el joc de blàdgers generalment col·laboren per assolir el mateix objectiu. 

AssociacióQuidditchCatalunya_Esport_JocIdJ

Infraccions

Des del moment en què l’àrbitre/a principal organitza els equips a l’àrea de joc fins que aquest/a assenyala el final del partit, la conducta dels/les jugadors/es està subjecte a unes regles i unes determinades sancions. Les sancions bàsiques són les següents:

Tornada a cèrcols 

Indica que un/a jugador/a ha de cessar el joc actiu, desmuntar l’escombra, tornar als seus cèrcols i tocar un d’ells per incorporar-se de nou al joc.

Targeta blava

Indica que un/a jugador/a ha de passar un minut de temps de joc a l’àrea de penal i el seu equip ha de jugar amb un/a menys fins que s’esgoti el minut o l’equip adversari marqui un gol. Diverses targetes blaves no suposen una sanció major.

Targeta groga

Indica que un/a jugador/a ha de passar un minut de temps de joc a l’àrea de penal i el seu equip ha de jugar amb un/a menys fins que s’esgoti el minut o l’equip adversari marqui un gol. Dues targetes grogues pel/la mateix/a jugador/a suposen automàticament una targeta vermella per aquest/a.

Targeta vermella

Indica que un/a jugador/a no pot jugar la resta del partit i el seu equip ha de jugar amb un/a menys durant dos mintus sencers de temps de joc.

Expulsió

Un/a jugador/a pot ser expulsat/da per determinades infraccions greus. 

Regla del màxim de gènere

Cada equip té assignat un màxim de quatre jugadors/es d’un mateix gènere en joc al camp alhora en un partit. Es considera que el gènere amb el qual una persona s’identifica és el seu gènere, el qual pot correspondre o no amb el seu sexe. El quidditch reconeix i respecta a les persones disconformes amb el sistema binari de gènere, acceptant tota una pluralitat de gèneres. 

AssociacióQuidditchCatalunya_Esport_4max

Final de partit

Al final del partit, els equips són respectuosos amb guanyadors/es i perdedors/es per igual, fomentant un esperit de germanor entre equips.

DSC_0169

Reglament

El reglament de quidditch sota el que juguem és l’internacional creat per l’IQA. Aquí trobareu el Reglament de l’IQA 2018-20 en català:

Si preferiu consultar la versió original en anglès, la teniu aquí:

Llibre de casos

El llibre de casos clarifica regles i serveix com a referència en situacions concretes que es poden donar durant els partits.