Denúncia membre

Consideres que algun membre de l’AQC ha incomplert els estatus, règim intern o algun altre codi intern de l’associació? Responent el següent qüestionari podràs formular la teva denúncia oficialment.

Tots els documents disciplinaris estan disponibles al Drive de l’associació.