Assemblea 16/01/2020
Assemblees

Assemblea 16/01/2020

El 16 de gener va tenir lloc la quarta assemblea de la temporada.

La assemblea va començar amb el president demanant saltar-se el repàs de l’última assemblea, tots els equips excepte Bocs hi van estar a favor.

Moció 1

Revisar la partida destinada al compte bancari de l’AQC.

El president va informar que la tresorera no podia assistir i s’encarregaria ell d’explicar la moció.

En un principi s’havia aprovat crear el compte a La Caixa però hi ha un plus de 12€ al mes per poder utilitzar la línia oberta. La línia oberta permet una gestió del compte on-line, evitant la gestió presencial per poder fer la majoria de gestions, com les transferències. Amb aquesta situació la junta va buscar altres opcions.

La nova opció és Triodos Bank amb un manteniment d’uns 90€ anuals.

Es va preguntar als representants si coneixien alguna altra opció o si tenien dubtes. Bocs va preguntar si es coneix a algú que tingui un compte en aquest banc, el vocal va respondre que coneix gent que l’utilitza i els va bé.

Bocs va preguntar si s’han recuperat els diners de l’antic tresorer i si els diners estalviats de la Copa en concepte de camp es podrien pagar els diners que falten. El president va informar que no s’han recuperat els diners de l’antic tresorer i des de la junta s’està valorant empendre accions legals. Sobre la segona pregunta el secretari va informar que l’associació ha tingut ingressos no prevists i es pot soportar la despesa extra.

Finalment es procedeix a la votació que s’aprova per unanimitat.

Moció 2

Revisar dates i assignar equip hoste a cada jornada de la Lliga Catalana.

El secretari després de revisar les dates va informar que ja havia passat la primera jornada i estàvem a dues setmanes de la segona. Abans de continuar, Buckbeak va informar que els dies 7 i 8 de març organitzaran un torneig i per tant demana que no s’organitzi cap jornada de lliga per aquelles dates.

El president va proposar mantenir el calendari aplaçant la primera jornada de lliga al final de temporada i després repartir els equips hostes de les jornades. Bocs va demanar si algun equip podria tenir a punt la jornada a temps, ja que si no és possible no faria falta votar la data.

Buckbeak va comentar que podrien saber si podrien organitzar la jornada al l’endemà, Bocs no tenien prou temps per demanar la disponibilitat del camp i els Eagles comenten que per la logística per tant poc temps seria millor fer la jornada a Catalunya. Buckbeak està a favor del que comenta Eagles i que seria millor que ells descansessin aquesta jornada.

Eagles va dir que tampoc tenien temps per poder trobar un camp i el lloc on entrenen no hi cap un camp reglamentari. Degut a això el president proposa endarrerir el calendari una setmana i assignar la primera jornada a sorts. Llavors Bocs va proposar esperar un dia a saber si Buckbeaks poden organitzar la jornada, si no poden també es podria fer la jornada al camp d’Eagles i no aplicar la sanció ja que el temps és massa just per a poder buscar un camps reglamentari.

Abans de decidir entre les possibles opcions de Barcelona i València, el president va proposar si els equips podrien anar a València i Eagles va demanar saber si els equips podrien participar a una jornada a Barcelona. Bocs recorda que el calendari estava assignat fa temps, encara que no hi haguessin els hostes assignats els equips haurien de poder assistir.

Tot seguit es va votar per aplaçar la primera jornada a finals de temporada i assignar la jornada del cap de dues setmanes a Barcelona Eagles perdonant l’amonestació per no poder presentar un camp reglamentari. Tots els equips voten a favor.

Després de decidir el nou inici de la temporada, la junta proposa el següent calendari:

 1. 1-2 febrer: Eagles – Grims – Draco
 2. 15-16 febrer: Grims – Draco – Bocs
 3. 14-15 març: Bocs – Buckbeak – Eagles
 4. 28-29 març: Eagles – Bocs – Draco
 5. 18-19 abril: Buckbeak – Eagles – Grims
 6. 2-3 maig: Bocs – Grims – Draco
 7. 16-17 maig: Draco – Bocs – Buckbeak
 8. 30-31 maig: Grims – Draco – Eagles
 9. 13-14 juny: Draco – Eagles – Grims
 10. 27-28 juny: Buckbeak – Draco – Bocs

El calendari es va aprovar per unanimitat i el secreati va demanar que els equips confirmessin com abans possible les dates, llocs i hora de les jornades que els toca organitzar.

Moció 3

Debat i votació sobre la regulació de consultes a socis.

Bocs va explicar que la proposta la van fer ells ja fa un temps ja que les consultes no estaven regulades i proposaven afegir uns punts mínims per a regular les consultes a socis. La seva proposta es:

 • Mínim de participació d’1/3 en consultes regulars
 • Mínim de participació del 50% en consultes importants
 • Mínim de vots del 50% a favor en consultes regulars
 • Mínim de vots de 2/3 en consultes importants

Es va aprovar la proposta per unanimitat.

Bocs va demanar que s’especifiqués qui determina la importància de les consultes i el president proposa que ho esculi la junta i que l’assemblea demani modificar-la en cas que ho consideri oportú.

Bocs va proposar especificar-ho amb la següent regulació:

La Junta s’encarregarà d’assignar la categoria de la consulta amb un marge d’una setmana perquè els representants puguin presentar una queixa si consideren que la categoria és inadequada. En aquest cas es farà una votació per escollir la categoria.

La proposta es va aprovar per unanimitat i el secretari va indicar que no s’han especificat els punts exactes al règim intern, es buscarà en quin capítol o secció s’ha d’incloure per a mantenir la coherència del règim intern.

Moció 4

Debat sobre una modificació dels requisits arbitrals de la Lliga Catalana.

La junta proposa:

Modificar el punt 1.1.C del reglament de la Lliga pel següent punt (marcant en negreta els canvis):

Per tal de fer efectiva la participació d’un equip a la lliga catalana, aquest ha d’aportar un mínim d’un/a àrbitre/a principal certificat/da, dos/dues àrbitres assistents certificats/des, un/a àrbitre/a d’esnitx certificat/da i un/a portador/a d’esnitx aprovat/da per la direcció a cada jornada que participi. Sent totes aquestes persones diferents sense perjudici que una mateixa persona tingui diversos títols. Aquestes persones poden, o no, estar registrades a l’equip que els aporta. Una persona no pot formar part del requisit arbitral de dos equips diferents en una mateixa jornada. Si un equip no pot complir aquest requisit arbitral durant una jornada, la direcció de la lliga pot acceptar la participació d’aquest equip però serà sancionat amb pèrdues per incompareixença en tots els partits de la jornada.

Afegir el punt 1.1.D:

Dues setmanes abans de la jornada, l’equip hoste haurà de notificar a la direcció de la lliga qui és la persona encarregada. Aquesta persona és la responsable del bon desenvolupament de la jornada, anotar qualsevol incidència, recollir i verificar les actes i fer arribar tota la informació a la direcció de la lliga.

Aquesta persona pot estar registrada, o no, a l’equip hoste. Tot i que la direcció recomana que no sigui una persona que participi de la jornada com a jugadora o àrbitra.

Respecte el primer punt de la moció, Bocs va preguntar si una mateixa persona pot arbitrar per a equips diferents en diferents jornades i el president ho va confirmar. La votació del canvi es va aprovar per unanimitat.

Respecte el segon punt Bocs va preguntar si la persona encarregada pot prendre decisions sobre els possibles conflictes que puguin sorgir i el president respon que sempre que hi hagi algú del comité de lliga és aquest qui pren les decisions i sinó, ho ha de fer l’encarregat però que les decisions arbitrals només depenen dels àrbitres.

Bocs va reformular la pregunta ja que es referia a decisions arbitrals. En aquesta ocasió va demanar si l’encarregat podria decidir si és perillós jugar per les condicions climatològiques i el president confirma que l’encarregat pot prendre aquestes decisions.

La votació del segon punt de la moció es va aprovar per unanimitat.

Moció 5

Debat sobre la possibilitat de fer una “Lliga” amb els equips del sud de França.

Aquest punt sorgeix d’uns contactes que vam mantenir amb la junta de la Federació Francesa de Quidditch. El cas és que els equips del sud de França es queixen de la distància que tenen respecte la resta d’equips francesos i van demanar trobar alguna solució per a poder jugar més i amb més equips diferents.

Una de les propostes que va pensar la junta francesa va ser fer una petita lliga entre aquests equips i els de l’AQC.

El president va començar la moció demanant als equips si estarien disposats a fer aquesta lliga. Eagles, Grims i Bocs van confirmar que podrien, Buckbeack que els queda bastant lluny i tenen difícil participar-hi tot i que voldrien estar al corrent del projecte, finalment Draco va dir que depèn de com es plantegi la lliga.

Bocs va demanar que els equips es vagin comprometent a mida que es va movent el tema. Finalment es va votar la moció i es va aprovar per unanimitat.

Abans d’acabar l’assemblea Eagles va proposar fer un torneig fantasy o de promoció del quidditch a zones on no ha arribat (Girona i Lleida). Tot seguit el president demana que tothom que tinguis idees les faci arribat a la junta i es mirarà de dur-les a terme. Amb aquesta petició va concloure l’assemblea.

Podeu veure l’acta oficial de l’assemblea a continuació:

Si teniu propostes per la junta podeu contactar mitjançant un email a aqcatalunya@gmail.com o amb el formulari que podreu trobar a la secció de contacte.

Assemblea 16/09/2019
Assemblees

Assemblea 07/10/2019

El passat dilluns 07 d’octubre es va celebrar la segona assemblea d’aquesta temporada amb la assistència de tots els representants i la junta de l’associació.

L’assemblea va començar amb la lectura de l’acta anterior (assemblea 16/09/2019) per, a continuació començar amb les mocions de l’ordre del dia.

Moció 1

Es presenta la proposta de pressupostos de la junta per a la temporada 2019-20. Tot i que no es votarà al final de l’assemblea, ja que hi ha diverses incògnites que es resoldran durant l’assemblea.

La tresorera va començar explicant els nous pressupostos presentats. Responent a les preguntes d’Eagles i Buckbeak va dir que el pressupost surt am pèrdues en cas que no es cobri el deute de l’antic tresorer i que la previsió d’ingressos s’ha fet amb els registres actuals.

Pressupostos 2019

A continuació el president, responent a les preguntes de Bocs, va dir que la quota de la IQA és la quota per la World Cup i que en cas de no cobrar el deute es preveu obtenir més ingressos ja que la junta creu que les inscripcions són molt justes. En cas que realment l’associació es quedés en números negatius es podria retallar de diversos llocs, per exemple de la selecció si no pot assistir a la World Cup als Estats Units o no es fa l’EQC, si cap d’aquestes situacions succeïs es retallaria del pagament als àrbitres.

Sobre la possibiliat de de retallar els pagamens a voluntaris Bocs opina que no hauria de ser el lloc a retallar, ja que és classificatòria. El president respon que en cas de realitzar retallades es convocaria una assemblea.

Finalment Bocs es queixa que es retallin diners que es destinin a la copa ja que no hi ha tant marge. El president proposa que es determini un ordre de prioritats en cas d’haver de retallar partides i que la Lliga es retalli abans que la Copa. La assemblea aprova per unanimitat retallar abans la Lliga que la Copa

Moció 2

Debat i votació sobre la candidatura de Copa Catalunya.
En cas de no acceptar la candidatura es disposarà d’una setmana per a presentar una contraproposta. Si es presenta una contraproposta es votarà entre les dues propostes. Si no es presenta contraproposta, la candidatura passa a adoptar-se automàticament.

El president va començar la moció exposant que en cas d’aprovar-se la candidatura de Bocs no s’hauria de pagar camp i ja no estariem en dèficit però Bocs va remarcar que paguen una assegurança de responsabilitat civil anual i és el que els permet accedir al camp durant tot l’any.

En quan es va saber que el camp no era 100% gratuït el president va proposar que l’AQC pagui una part proporcional del cost de l’assegurança, concretament els diners justos perquè l’associació no quedi en dèficit.

Eagles va preguntar si ja que es paga una part de l’assegurança es faria més ús de les instal·lacions a a part de la Copa. El president va respondre que la temporada passada ja es van fer altres actes al camp (jornada de lliga, entrenaments de la selecció) i que aquest any la intenció es la mateixa.

A continuació el president va proposar afegir el punt per pagar la part proporcional i Bocs va demanar que primer es votés la candidatura i en cas que s’acceptés, votar si es paga la part proporcional. La junta ho va acceptar.

Buckbeak va preguntar si els dies escollits (6 i 8 de desembre) eren definitius o si es podria fer en dos dies consecutius. Bocs (per part del secretari) va contestar que no és possible ja que utilitzen el dia 7 per partits de futbol endarrerits.

Abans de les votacions Draco va demanar saber la quantitat exacta del cost que tindria el camp, el president va confirmar que es pagarien 50€.

A la votació sobre la candidatura de la Copa Bocs, Grims i Draco voten a favor, Buckbeak s’abstenen i Eagles en contra. Eagles va informar que estan a favor de la seu però no del format de dies separats.

A la votació sobre el pagament de 50€ a Bocs pel camp, els cinc equips voten a favor.

Abans de continuar amb la següent moció i vist el temps que quedava per finalitzar l’assemblea, el president va demanar alterar l’ordre del dia per passar el punt 4 per davant del punt 3, l’assemblea ho va aprovar per unanimitat.

Moció 4

Debat i votació sobre la proposta dels pressupostos de la junta per a la temporada 2019-20.

La moció va començar amb els Buckbeak preguntant el motiu pel qual hi ha una quota de 20€ amb veu i una de 40€ amb veu i vot. El president va respondre que és una adaptació del sistema de quotes antic, finalment remarcant que es una espècie de quota d’equip.

Tot seguit Bocs van preguntar que si als pressupostos es modifica el cost del camp per la Copa a 50€ per tenir un balanç de 0€ es podria pagar a les snitch. Proposen un pagament simbòlic de 1 o 2 € i restar-los del pagament de l’àrbitre principal. Recordem que el balanç a 0 es considera sense recuperar els diners de l’anterior tresorer. També van preguntar si es tenia pressupost de l’assistència sanitària.

El president va respondre que s’està avançant per obtindre el cost de l’assistència sanitària i que no es modificarà res més dels pressupostos per quadrar els números. Bocs van preguntar si el cost actual està basat en alguna cosa i el president va respondre que es el que la junta creu que ha de costar, però que en quan arribi el pressupost arribi s’ajustarien els pressupostos en cas necessari.

Després Bocs van preguntar sobre els voluntaris, si es demanaran voluntaris es tinguin el nombre de voluntaris externs a l’AQC i si aquests tindran els beneficis dels voluntaris. El secretari va respondre que només es demanaran voluntaris als equips un cop es tingui els voluntaris externs a l’AQC i que els voluntaris “obligats” no tindran els beneficis de la resta de voluntaris ja que no s’han presentat voluntàriament.

A continuació Eagles va preguntar si gent no inscrita al equip dintre de l’AQC però vinculada a un equip i amb titulació d’àrbitre podria comptar per al mínim d’àrbitres de la lliga. El president va respondre dient que la norma tal com està redactada actualment no és possible, però estaria bé modificar-la per a que cada equip hagi de portar un mínim d’àrbitres (estiguin vinculats o no a l’equip) per a cada jornada.

Finalment es vota la proposta i s’aproven els pressupostes per unanimitat.

Moció 3

Organització de la Lliga catalana, revisió de format.
Assignar dates i equip hoste a cada jornada.

El president va proposar posposar el punt per la propera assembla pel mateix motiu pel qual s’havia alterat l’ordre del dia. Bocs van demanar quan se sabria l’horari de la copa i com es procedirà si no hi hagués prous voluntaris, el president respon a la pregunta dient que l’horari es paria públic durant la setmana i no es preveu la situació que comenten, si es donés el cas, ja es miraria com es procedeix.

Buckbeak demana que la moció s’hauria de resoldre el més aviat possible i el president proposa votar aplaçar la moció per fer una assemblea durant la mateixa assemblea o per dues setmanes després.

Els equips van votar la proposta del president, votant només a favor Buckbeak i la resta en contra. Per tant la moció va quedar aplaçada per la pròxima assemblea que se celebrarà el dilluns 21 d’octubre.

Per acabar, Buckbeak va demanar si hi ha opció per tenir spot a l’EQC 2 i/o EQC1 com a NGB. La junta respon que no té informació però ho demanarà. Bocs proposa un punt per a regular les consultes a socis al règim intern i també proposarà altres idees quan les tingui redactades. El president comenta que les propostes i mocions per la pròxima assemblea es facin arribar al correu de la junta.

Finalment conclou l’assemblea.

A continuació trobareu l’acta oficial.

Assemblea 16/09/2019
Assemblees

Assemblea 16/09/2019

El passat dimarts 16 de setembre va tenir lloc la primera assemblea amb la nova junta i amb dos nous equips participant com a membres, Draco Dormiens i Buckbeak Riders.

L’acta de l’assemblea tenia només quatre punts i va durar durar una hora i mitja i degut a problemes a la hora de donar els permisos a alguns dels nous representants va començar un quart d’hora després de la hora prevista .

Moció 1

Debat i votació sobre la partida extraordinaria per al manteniment del compte de l’AQC. Quantificada en 48€ anuals, com a molt.

Aquesta moció proposada per la Junta era necessaria per poder crear un compte bancari propi de l’Associació.

Els equips dubtaven si el cost seria un extra sobre la cuota o si s’hauria de treure sobre alguna de les partides pressupostades. El president va respondre que el cost anirà inclòs a la cuota i que degut a l’increment d’equips i per tant d’ingressos, no es preveu haver de rebaixar cap partida.

Tot seguit es va afegir un nou punt a la assemblea per decidir si presentar nous pressupostos aquesta temporada o mantenir els pressupostos de la passada temporada. Es va votar sobre la moció, aprovant-se per unanimitat, permetent així poder crear el compte.

Moció 1.2

Convocar una assemblea per a presentar nous pressupostos.

 La proposta es va acceptar per quatre vots a favor i una abstenció de Riders. La junta ha convocat la següent assemblea pel dilluns 7 d’Octubre per la nit.

Moció 2

Discussió sobre l’estat de la Copa Catalunya, revisió de format i de candidatures.

La segona proposta va començar amb la presentació del document presentat l’any anterior creat per André Govett que podreu trobar a continuació.

Degut a la presentació de la proposta a la mateixa assemblea, Bocs Folls va demanar que per futures ocasions es posi un límit per a presentar documents respecte els punts de l’assemblea.

Tot seguit es van revisar les diferents opcions de copa proposades al document i la es va comentar la possibilitat de fer la copa en dos dies en lloc d’un com les anteriors Copes.

Format Copa Catalana 2019-2020

Tots els equips van votar a favor de la proposta 3 del document excepte Eagles que va votar en Blanc.

Moció 3

Organització de la Lliga catalana, revisió de format. Assignar dates i equip hoste a cada jornada.

Bocs Folls van començar demanant aplaçar la moció per a la propera assemblea per donar temps parlar-ho amb els jugadors. La votació per aplaçar la moció per la pròxima assemblea es va aprovar per unanimitat.

Moció 4

Debat i votació sobre la creació d’un grup de treball per redactar un règim intern base que tots els equips puguin adoptar

 Bocs Folls va enviar el seu Règim Intern per facilitar la feina al grup de treball si s’accepta. Riders va preguntar quin és el contingut del Règim intern i el Secretari va explicar el que sol incloure. Bocs Folls va fer una altra pregunta, si el Règim intern que creï aquest grup de treball (en cas que s’accepti la moció) serà d’obligat compliment, el president respon que no, la idea és crear un document base per ajudar als equips amb un exemple bàsic de Règim Intern.

La votació per la moció quarta moció es va aprovar per unanimitat.

 

Finalment el Secretari va preguntar si hi havia algun equip preparant una candidatura per la Copa, i també va demanar que els equips preveguin quan els anirà millor organitzar les jornades de lliga i que enviïn els membres que participaran al grup de treball aprovat a la última moció durant aquest setmana. Bocs Folls respon que estan mirant de presentar candidatura.

Per acabar, si voleu llegir l’acta oficial la trobareu a continuació.